TotalEnergies opent nieuw waterstoftankstation in Breda

In Breda is onlangs een nieuw waterstoftankstation geopend. TotalEnergies heeft het station gebouwd en draagt zorg voor de exploitatie. Twee vuilniswagens op waterstof van de gemeente Breda worden in de beginperiode de belangrijkste afnemers van waterstof. Het waterstoftankstation is gevestigd op het adres Minervum 7001 in Breda, direct aan afslag 15 van de A27. Het station levert waterstof op zowel 700 als 350 bar en heeft een capaciteit van maximaal 300 kilo per dag. De H2-pomp is onderdeel van het Europese Interreg project ‘Waterstofregio 2.0’, dat wordt gecoördineerd door WaterstofNet.

Sinds 21 december is er volop getest, waarbij medewerkers van de tankstationleverancier de eerste periode ter plaatse meekeken en in een later stadium op afstand. De afgelopen weken kon iedereen al tanken, maar gisteren was het officiële openingsfeestje. Total werpt geen belemmeringen op voor klanten, iedereen met een bankpas, creditcard, Multi Tank Card, Travelcard, Total kaart en Berkman kaart is welkom. Betalen gaat bij een tankzuil.

Het station wordt medegefinancierd door Europa (Interreg Vlaanderen-Nederland) en er is een DKTI-subsidie ​​toegekend. Als projectcoördinator van ‘Waterstofregio 2.0’ heeft WaterstofNet de realisatie van het tankstation mede begeleid, in samenwerking met verschillende partners en Interreg.  Ook is WaterstofNet nauw betrokken bij het project rond de vuilniswagens in Breda. Deze zijn onderdeel van het Revive-project en deels gefinancierd door de Europese Unie. 

bron : Waterstof magazine